Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заколя - непозната дума за речника

закон

law

statute
, act (of Parliament, ам. of Congress); measure

закони сьбир. legislation

действуващите ЗАКОНи the laws in force

писан ЗАКОН a statute law

ЗАКОН на тълпата mob law

ЗАКОН за военнопленниците the Law of Warlike Capture

търговски ЗАКОН a cormmercial/mercantile law, a law merchant

военно-ваказателен ЗАКОН an army act

ЗАКОН за наказателно съдопроизводство a code of criminal procedure

наказателен ЗАКОН a penal/criminal law

граждански ЗАКОН a civil law

поземлени ЗАКОН и agrarian laws

ЗАКОН за народ-ната просвета an education act

ЗАКОН за лова game-law

природен ЗАКОН, ЗАКОН на природата course of nature; a law of nature; a natural law

физически ЗАКОН a physical law

ЗАКОН за съхранение на енергията the law of the conservation of energy

Архимедов ЗАКОН , ЗАКОН на Архимед Archimedian principle

ЗАКОНите за развитието на обществото the laws of social development

разпорежданията на ЗАКОНa the provisions of the law

прокарвам ЗАКОН pass a bill, enact a law

ставам ЗАКОН чрез гласуване be voted into law

ЗАКОНът влиза в сила the law comes into force/effect

отменям ЗАКОН repeal/abrogate/rescind a law

заобикалям/нарушавам ЗАКОНa elude/break/violate a law

спазвам ЗАКОНите keep/observe the law

прилагам ЗАКОНа carry out/enforce/administer the law

no
сялата на ЗАКОНа by virtue of the law

противна against the law; unlawfully

поставям извън ЗАКОНa outlaw, proscribe, (партия) ban

ЗАКОН божи religion, bible classes

рел.Divine Law

думата и е ЗАКОН за него her word is law with him