Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заклевам

1. (свидетел, член) swear in. administer the oath to (s.o.). put (s.o.) on oath

(служебно) attest

ЗАКЛЕВАМ някого да пазя тайна swear s.o. to secrecy

2. (умолявам) conjure, beseech, entreat

ЗАКЛЕВАМ ce swearby), take an oathon), vow

ЗАКЛЕВАМ се във вярност някому swear/vow fidelity to s.o.

ЗАКЛЕВАМ се да отмъстя swear revenge

ЗАКЛЕВАМ се, че I will take my oath that

мисля, че е така, но не бих могъл да се закълна I believe that's true but I can't swear to it


Търсената дума е намерена