Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
закачам

1. (окачвам) hang (up), suspend (на on)

(по-здраво, за постоянно) fix (to)

(обявление и пр.) put/stick up

(прикачвам) hook, hitch, attach (за to, onto)

2. (засягам при движение) catch (на, в on)

дрехата й се закачи на гвоздея (скъса се) the nail caught her dress, her dress got caught on the nail, she caught her dress on the nail

(засягам леко) graze, brush (against/by/past)

3. (шегувам се) banter, tease, chaff, jest (with), ам. разг. josh

(дразня, безпокоя) pester, bother, molest

(задявам момиче и пр.) take liberties (with), be over familiar (with); make passes (at)

никой не смее да го закачи nobody dares touch him

не ме закачай! leave me alone! днес не ме закачайте за нищо don't bother me about anything today

ЗАКАЧАМ малко от have/see/get a part/share of

и аз закачих от печалбата I got a part of the profit too

ЗАКАЧАМ ce

4. get caughta on)

5. (задявам се) banter, joke, tease, jest (with)

той много обича да се закача he's a great tease


Търсената дума е намерена