Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заинтересовано - не е в основна форма, основната форма е заинтересован

заинтересован

interestedin); concerned (with)

(пристрастен) partial

ЗАИНТЕРЕСОВАНa страна an interested party

ЗАИНТЕРЕСОВАН ите страни the parties concerned

ЗАИНТЕРЕСОВАНo лице a person concerned, a person with interests at stake

ЗАИНТЕРЕСОВАН съм (парично) от have a stake/an interest in