Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заем

loan

външен/вътрешен ЗАЕМ a foreign/an internal loan

краткосрочен ЗАЕМ a short loan

вземам на ЗАЕМ borrow (от of, from)

давам на ЗАЕМ lend, ам. loan

живея от ЗАЕМи live by borrowing

помъчи се да взема на ЗАЕМ от мене пет лв. sl. he tried to tap me for five levs

ЗАЕМ наем фин. lend-lease


Търсената дума е намерена