Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
задържам

1. hold back, detain, keep delay

ЗАДЪРЖАМ някого на вечеря keep s.o. to dinner

задържан съм по работа be kept (somewhere) by business

ЗАДЪРЖАМ насила detain forcibly

задържан съм от лошо време be weather-bound be delayed by bad weather

ЗАДЪРЖАМ тон муз. dwell on a note

ЗАДЪРЖАМ вниманието на hold the attention of

не ЗАДЪРЖАМ храна be unable to keep o.'s food down

2. (възпирам) hold/keep (s.o.) back, prevent (s.o.) from (cger.)

3. (спирам) check, stop, hold up

(порой и пр.) stem

(кон) rein in

(преча на развитие) hamper, check, retain, impede

ЗАДЪРЖАМ неприятел contain/check the enemy, keep back the enemy

конвой задържан от неприятеля а convoy held up by the enemy

ЗАДЪРЖАМ настъпление stem/check an advance

4. (арестувам) arrest, detain, take into custody, apprehend

разг. nail

ЗАДЪРЖАМ под стража arrest, detain

5. (държа, пазя) keep, retain

той не задържа пари у себе си he spends every penny he has/makes

който задържа (влага и пр.) retentive of

6. (подпирам) hold, catch

задържах го да не падне I held him in his fall

щях да падна, ако не беше ме задържал I'd have fallen if he hadn't held me

7. (не давам) (документи) withhold

(заплата) stop, withhold

8. (удържам-сума) keep back, deduct

9. (не връщам) retain

задръжте рестото never mind the remainder, keep the remainder

10. (сдържам) check, restrain, suppress, repress; keep back

той едва задържаше яда си he could hardly check/suppress/repress his anger

ЗАДЪРЖАМ ce

11. stay (in a place)

децата не се задържат в къщи the children are hardly ever at home

той не се задържа дълго на едно място he keeps moving around, he keeps moving from place to place, (на служба) he keeps changing his jobs

12. (хващам се за нещо) get hold (of)

не успявам да се задържа miss o.'s hold

13. безл. (за сняг, време) hold

(за хубаво време) stay good/fine

по всяка вероятност хубавото време ще се задържи the good weather is likely to last

(за представление) run, have a run

пиесата се задържа the play had a long run

нa лондонската борса лирата се задържа the pound continued firm on the London Stock Exchange


Търсената дума е намерена