Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
задължен

obliged, bound

юр. obligated

вие сте ЗАДЪЛЖЕН да направите това it is your duty to do it

вие не сте ЗАДЪЛЖЕН да you are not obliged to, you are under no obligation to

много съм му ЗАДЪЛЖЕН I am enormously in his debt

ЗАДЪЛЖЕН съм някому за нещо/услуга be obliged/undebted/under an obligation to s.o. for s.th.

той ми е ЗАДЪЛЖЕН I have a claim on him; he is indebted to me

повече не съм ти ЗАДЪЛЖЕН I am no longer in your debt

считам се ЗАДЪЛЖЕН да I feel called upon/obliged to

морално ЗАДЪЛЖЕН in duty/honour bound

бих ви бил много ЗАДЪЛЖЕН , ако I'd appreciate it if


Търсената дума е намерена