Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
задушавам

1. stifle, choke, suffocate, smother

кашлицата ме задушава the cough is choking me

2. (стискам гърлото) strangle, choke

(запушвам носа) smother, stifle

(yдушавам) suffocate, strangle, throttle, choke the life out of (s.o.)

(с газ) asphyxiate

3. (огън) stifle, clamp down

4. (за бурени) choke, suffocate

5. (ядeне) stew

телешко задушено stewed veal

6. прен. (чувства и пр.) stifle, smother, suppress

ЗАДУШАВАМ се choke, suffocate stifle, feel like choking, fееl stifled

ЗАДУШАВАМ се oт вълнение прен. feel rather choky

ЗАДУШАВАМ ce в тази атмосфера на интриги I can't breathe in this atmosphere of intrigues, this atmosphere of intrigues oppresses me


Търсената дума е намерена