Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
задочница - непозната дума за речника

задочно

1. (в отсъствието на) in s.o.'s absence

осъждам ЗАДoЧНО sentence in s.o.'s absence, sentence in default

2. (за следване) by correspondence

следвам ЗАДoЧНО study by cor-respondence/extra-murally

ЗАДoЧНО завършвам висше образование take an external degree