Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заден

back

tail
(attr.), мор. stern (attr.)

(за крак, колело) hind

(за военни части, редици, за части на машина, колело) rear

(за части на тялото) posterior

най-ЗАДЕН rearmost, hindermost

най-задното място the rearmost seat

задни улици lanes and alleys

ЗАДЕН двор а back yard

ЗАДЕН вход a back/rear entrance

влизам през задната врата (и прен.) enter by the back door

задни крака hind legs

издигам се на задните си крака (за кон) rear up

задни части (на животно) hind quarters, rump, (на човек) posterior(s), behind, разг. bottom

ритам някого по задните му части kick s.o.'s posterior, kick s.o. in the behind

ЗАДЕН джоб (на панталони) hip-pocket

задна част на автомобил a hind part, a back end, (вътре в колата) tonneau

сядам в задната част (на колата) take a back seat, sit in the back of the car

задно колело a rear wheel

ЗАДЕН прозорец (на кола) a rear window

задни светлини (на кола) tail-light, (на параход) stem-light

ЗАДЕН капак (на камион, каруца) tail-board

задна кабина (на параход) an after cabin

ЗАДЕН край (на колона) tail-end

ЗАДЕН ход тех. backward movement, reversal, reverse

давам ЗАДЕН ход move backwards, (за кола) back (a car), shift into reverse, (за самолет) reverse the engine, (за воден съд) go astern

задна скорост reverse gear/speed

на ЗАДЕН план in the background

задни мисли ulterior motives

без задни мисли without ulterior motive, undesigning

в думите му имаше задна мисъл there was something/a purpose behind his words

прилагам (наредба и np.) със задна дата backdate, antedate


Търсената дума е намерена