Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
загубване - непозната дума за речника

загубен

1. lest; mislaid

бюро за ЗАГУБЕНи вещи а lost property office, The Lost and Found

ЗАГУБЕНa овца a lost/stray sheep

2. прен. lost

(глупав) slow, dumb, wanting, (непоправимо глупав, безнадежден) past praying for, past remedy, hopeless

ЗАГУБЕНa работа! a hopeless case, no go

той е ЗАГУБЕН човек he's (a) no good, he's a hopeless case

той бе най-ЗАГУБЕНият човек в класа he was the dumbest in the class

ЗАГУБЕН съм! I'm done (for)! I'm through! I'm finished! той е ЗАГУБЕН без жена си he is nowhere/he is at a loss without his wife

пиши го за ЗАГУБЕНо разг. you can wash it right out