Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
загубвам

1. lose

(временно) mislay

ЗАГУБВАМ подкова (за кон) throw/cast a shoe

загубих 10 лева на карти I lost 10 levs at cards

ЗАГУБВАМ от стойността си lose in value

загубих много време по I wasted much time on

няма какво да загубя I stand to lose nothing, I have nothing to lose

не си загубил много you haven't missed much, it is no loss

ЗАГУБВАМ пътя lose o.'s way,go astray

ЗАГУБВАМ дирята/следата лов. be at a loss

ЗАГУБВАМ връзка с lose track of; cease to keep in touch with

ЗАГУБВАМ нещо от погледа си lose sight of s.th.

ЗАГУБВАМ зрението си lose o.'s sight, lose the use of o.'s eyes

ЗАГУБВАМ слуха/гласа си lose o.'s hearing/voice

ЗАГУБВАМ апетита си lose o.'s appetite, be put off o.'s food/meals

ЗАГУБВАМ равновесие lose o.'s balance, overbalance o.s.

ЗАГУБВАМ разсъдъка си lose o.'s mind/reason, become insane

ЗАГУБВАМ си ума по вж. ум

ЗАГУБВАМ и ума и дума вж. ум ЗАГУБВАМ съзнание вж. съзнание

ЗАГУБВАМ самообладание вж. самообладание

ЗАГУБВАМ всякаква надежда lose/surrender hope

ЗАГУБВАМ всякакво чувство за мярка lose all sense of proportion

ЗАГУБВАМ право forfeit a right

ЗАГУБВАМ сила (за наредба, закон и np.) become invalid, lose (its) force

ЗАГУБВАМ давност юр. become void by prescription

той загуби изборите he lost the elections, the elections went against him

вж. губя, изгубвам

ЗАГУБВАМ се

2. lose o.'s way, lose o.s., get lost, go astray

3. (изчезвам) disappear, be lost; mingle, merge

(за звук и np.) fade

ЗАГУБВАМ се от погледа be lost to sight, vanish (from sight), ЗАГУБВАМ ce в тълпата mingle in the crowd

къде се загуби толкова време? where have you been all this time?


Търсената дума е намерена