Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
загрявка - непозната дума, може би имахте предвид загрява (загрявам), нагрявка или заграква

загрявам

1. heat (up), warm (up); take the chill off

(мотор и пр,) warm up

сп. warm up

ЗАГРЯВАМ вино (с подправки) mull

виното ще го загрее the wine will warm him up

2. разг. (разбирам) catch on, twig

бавно ЗАГРЯВАМ be slow of wits/in the uptake

бързо ЗАГРЯВАМ be quick in the uptake

накрая загря! the penny has dropped!

ЗАГРЯВАМ ce warm up, get warm; become/get/grow hot

(за мотор, радио и пр.) warm up

сп. warm up