Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
загряване - непозната дума за речника

загуба

1. loss, waste, wastage

(обратно на печалба) loss

(щети) damage

ЗАГУБА на време loss/waste of tune

ЗАГУБА на кръв loss of blood

нанасям загуби inflict losses

прибирам реколтата без загуби bring in the harvest without wastage

продавам на ЗАГУБА sell at a loss/at a disadvantage

в ЗАГУБА съм от тази сделка be out of pocket by this transaction/deal

в ЗАГУБА съм 100 лева be 100 levs to the bad

претърпявам ЗАГУБА incur/sustain a loss, meet with a loss

приключвам, без ЗАГУБА ам. разг. break even

подавам иск за вреди и загуби срещу някого bring an action of damages against s.o., sue s.o. for damages

ЗАГУБА на трудоспособност disability, incapacity, disablement

ЗАГУБА на памет loss of memory, мед. amnesia

2. (убити или ранени) casualties, losses

(смърт) loss, death, (при съболезнования) bereavement

понасям тежки загуби suffer/sustain heavy/severe losses/casualties

нанасям загуби на неприятеля inflict losses on the enemy

след ЗАГУБАта на жена си after die loss/death of his wife