Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
загръщам

1. tuck (s.o.) in, wrap

ЗАГРЪЩАМ с шал wrap/tuck a shawl about/around s.o. muffle s.o.

2. (пакет и пр.) wrap/do s.th. (up)

ЗАГРЪЩАМ ce tuck o.s. up-in bed; wrap/muffle oneself up, wrap up

той се загърна с одеалото he wrapped his blanket close about him

загърни се! wrap yourself up! (сложи си дреха, шал и пр.) put on a coat/shawl etc


Търсената дума е намерена