Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
загнояване - непозната дума за речника

заговарям

1. begin speaking/to speak

2. (заприказвам някого) address (s.o.). accost (s.o), engage (s.o.) in conversation, start a conversation (with s.o.)

3. прен. (за чувства) awake/stir in s.o.

съвестта му заговори his conscience began to stir, he was smitten with remorse

у него заговори чувството за лично достойнство a feeling of self-respect was aroused/awakened in him

4. (правя заговор) plot, conspire

ЗАГОВАРЯМ се start/get chatting/talking; forget o.s. in chatting/talking; forget the time in conversation