Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
загнездвам

загнездя tuck, insert

embed
, wedge, drive, forceinto)

ЗАГНЕЗДВАМ ce 1. establish o.s. firmly, settle, creep into

2. (натиквам се) wedge (in, into), embed/lodge o.s. (in, into), be/become firmly fixed/rooted

куршумът се бе загнездил в костта the bullet was embedded/had stuck in the bone

3. (за чувство и под.) grip. obsess; implant o.s.

тази мисъл се загнезди в душата му the idea began to obsess him, he was obsessed by this idea

съмнението се бе загнездило в душата му doubt was implanted in his mind, doubt had implanted itself in his mind


Търсената дума е намерена