Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заглеждам

1. begin to look (at), start looking (at)

2. (гледам втренчено) peer, stare, look hard/steadily (at)

fix/rivet o.'s eyes (on), разг, give the eye

ЗАГЛЕЖДАМ някого в лицето peer into s.o.'s face

той заглежда всички жени he gives all women the eye

(гледам изпитателно) give (s.o.) a searching look; scan s.o.'s face

ЗАГЛЕЖДАМ се (зазяпвам се) gaze. stare (no at)

ЗАГЛЕЖДАМ се по витрините look/gaze at shopwindows


Търсената дума е намерена