Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
завъртявам - непозната дума за речника

завършвам

1. прех. (работа) end, finish, off, complete, terminate, wind up

язовирът ще бъде завършен тази година the dam will be completed this year

ЗАВЪРШВАМ вечерта с един танц round off the evening with a dance

(слагам последните подробности) put the finishing touches (to), top off, perfect

(радиопредаване) close down

(реч) conclude, end

той завърши речта си с he wound up his speech with

(писмо) bring to a close, close; conclude

(гимназия) finish

(университет) graduate (at, ам from)

тя е завършила физика she is a physics graduate, ам. she majored in physics

какво сте завършил? what did you study?

what did you graduate in/ам. major in?

ЗАВЪРШВАМ следването си finish o.'s studies

ЗАВЪРШВАМ (изпити) с отличие get/obtain a class

2. непрех. end, wind up, come to an end, draw to a close

как завърши историята? how does the story wind up?

женските имена завършват на "а" women's names end in "a"

ЗАВЪРШВАМ с песен end with a song

ЗАВЪРШВАМ с катастрофа end in disaster