Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
завъртам

завъртя 1. turn

(колело и пр). wind (up), twirl, whirl, spin (round)

(ключ на лампа, радио) switch on

(кормило) turn, shift

(обръщам на страна) turn aside/away, (обратно) turn back/round

ЗАВЪРТАМ кораба в обратна посока wind the ship

ЗАВЪРТАМ пумпал spin a top

ЗАВЪРТАМ някому плесница fetch s.o. a blow, slap s.o.'s face

ЗАВЪРТАМ подпис разг. sign with a flourish

ЗАВЪРТАМ някому главата прен. turn s.o.'s head, make s.o. lose his head

не мога лев да завъртя I can't put by/lay by/save up any money

2. разг. (организирам) set up; run

ЗАВЪРТАМ ce

3. turn (round) swing round; swivel

(за платно) мор. jib

ЗАВЪРТАМ се на ляво/дясно turn to the left/right

няма къде да се завъртиш there is no room to swing a cat

завъртя ми се главата my head began to turn; I felt dizzy/giddy

4. (спирам се, задържам се) stop. stay, remain

не се завърта в къщи he is never at home, he is out most of the time

не се ЗАВЪРТАМ на едно място be always on the go, be a rolling stone; be foot-loose


Търсената дума е намерена