Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
завързвам

1. bind, tie (together), lash together/down, make fast

(пакет) do up, tie up

(човек) bind

ЗАВЪРЗВАМ възел tie/make a knot

ЗАВЪРЗВАМ обущата си do up o.'s shoes. lace o.'s shoes

ЗАВЪРЗВАМ очите на някого blindfold s.o.

ЗАВЪРЗВАМ главата си с кърпа tie a kerchief round o.'s head

ЗАВЪРЗВАМ лодка (за брега и пр.) moor

2. (започвам) begin, start, (разговори, преговори) open, enter into, start ,ЗАВЪРЗВАМ разговор с някого enter into conversation with s.o., engage s.o. in conversation, strike up/start a conversation with s.o.

ЗАВЪРЗВАМ приятелство с някого form/strike up/contract a friendship with s.o., make friends with s.o., разг. pal up with s.o.

ЗАВЪРЗВАМ връзки establish/enter into relations (with s.o.)

ЗАВЪРЗВАМ познанство strike up an acquaintance (with s.o.)

ЗАВЪРЗВАМ сражение/бой join battle (c with) engage (the enemy) in battle, start fighting, engage in a fight

3. (образувам плод) set, knit

(семе) go to seed

ЗАВЪРЗВАМ ce

4. tie/lash o.s. (за to)

5. (започва) begin, start

(за дружба, познанство) spring up


Търсената дума е намерена