Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
завладявам

1. (страна) conquer, take possession of

(град, крепост) seize, capture

2. прен. fascinate, entrance, obsess

(за пиеса, разказ) grip. enthral(l)

(за чувство) take possession of, sweep over, grip, overwhelm, overcome

(вниманието) compel, engage, arrest, grip

(за ужас) overtake

тя умееше да завладява сърцата she had a grip

ЗАВЛАДЯВАМ сърцето на някого make a conquest of s.o.'s heart

ЗАВЛАДЯВАМ умовете sway the minds (на of)

3. (подчинявам на себе си) take possession (of), captivate (s.o.)


Търсената дума е намерена