Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
завинтване - непозната дума за речника

завирам

1. завра thrust, poke, stick, stuff, shove, squeeze, ram, tuckinto, in)

ЗАВИРАМ ръце в джобовете си thrust/stuff/stiek o.'s hands in o.'s pockcis не знам къде съм ги заврял I forget where I stowed them away

ЗАВИРАМ носа си навсякъде/в чужди работи poke/stick (o.'s nose) into everything/into other people's business/affairs

ЗАВИРАМ ce

2. get/creep in; crowd together

заврели се пет души в една малка стая five people live squeezed/crammed together in a tiny room

3. intrude o.s., thrust o.s. (upon)

poke (o.'s nose) into

4. завря come to the boil , be on the toil, boil up