Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
завземане - непозната дума за речника

завивам

1. turn (off)

(внезапно) strike into, traverse

ЗАВИВАМ изведнаж (в обратна посока) turn sharp round

ЗАВИВАМ no (улица) turn down (a street)

ЗАВИВАМ зад ъгъла turn a/the comer

ЗАВИВАМ надясно/на запад turn to the west

ЗАВИВАМ към къщи turn homewards

2. (за път, река) bend, twist

3. (увивам) cover, wrap (up), tuck in

(пакет) do up, wrap (up)

4. (бурма) screw (in)

5. (навивам) wind, curl, (пояс) girdle

ЗАВИВАМ се cover o.s., wrap o.s. up; tuck o.s.

завива ми се свят feel dizzy/giddy, my head swims/reels