Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
завеса

1. meamp. curtain

желязнаЗАВЕСА safety-curtain

вдигам/свалямЗАВЕСАта raise/drop the curtain

извикване пред ЗАВЕСАта a curtain call

извикаха го три пъти пред ЗАВЕСА та he took three curtain calls

2. (на прозорец) (window-)curtain, (на врата, стена) hangings

(на олтар) frontal

слагам завеси curtain

отделям със ЗАВЕСА curtain off

дръпвам завесите (на прозорец) (затварям) draw the curtains, (отварям) draw aside the curtains, uncurtain (a window)

3. прен. curtain; veil; screen

димна ЗАВЕСА воен. smoke-screen

огнена ЗАВЕСА воен. curtain-fire

повдигам ЗАВЕСАта (разкривам тайна и пр.) lift the curtain/veil, uncurtain

желязната ЗАВЕСА пол. the iron curtain


Търсената дума е намерена