Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
забрана

prohibition, interdiction, ban, veto, taboo, interdict

(на риболов) defence

налагам ЗАБРАНА върху prohibit, ban, veto, taboo; put/set/place a veto on, impose interdiction on, lay under an interdict

вдигам/снемам ЗАБРАНА remove a ban, raise/remove the interdict

под ЗАБРАНА prohibited, banned, under ban, under an interdict

лица под ЗАБРАНА юр. persons under judicial disability

ЗАБРАНА на атомните оръжия prohibition/banning of atomic weapons


Търсената дума е намерена