Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
забравям

1. forget

не ЗАБРАВЯМ bear/keep in mind

няма да го забравя I won't forget about it, I'll bear it in mind

да не ЗАБРАВЯМе we mustn't forget

не забравяй да дойдеш! remember to come! забравих (не ми дойде на ум) I never thought of it, it slipped cut of my mind

ЗАБРАВЯМ имена I can't remember names, names escape me, I have a bad memory for names

забравих името му I forgot his name, his name slipped out of my mind, his name went out of/slipped/escaped my memory

да не забравя, докато не съм забравил before I forget, while I remember

напоследък често ЗАБРАВЯМ my memory often fails me of late

ЗАБРАВЯМ някаква обида forgive an injury, forgive and forget

обидата още не е забравена the insult smarts yet

ЗАБРАВЯМ миналото let bygones be bygones

нека забравим цялата случка/работа least said, soonest mended

не мога да го забравя I can't get over it

забрави го! forget it! get that/him out of your head!

2. (оставям нещо някъде) forget, leave (behind)

забравих книгата си у вас I left my book at your home

забравих да взема книгата I forgot to take the book with me

3. (пренебрегвам) (срам, приличие) lose

(дълга си) neglect

ЗАБРАВЯМ всяко благоразумие cast caution/prudence to the wind

ЗАБРАВЯМ се

4. forget o.s.

не се забравяй don't forger yourself! come off your perch!

5. (не се владея) lose o.'s self-control, have no command over o.'s

З. (безлично) be forgotten, go/pass out of mind

такива неща не се забравят лесно such things are not easily forgotten

хубавите неща лесно се забравят (като поговорка) eaten bread is soon forgotten

скандалът около него се забрави he has outlived the scandal


Търсената дума е намерена