Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
заблуждая - непозната дума, може би имахте предвид заблуда, за блуждая или заблудя

заблуда

error, delusion; fallacy; aberration, mistaken/misguided opinion, false belief, misbelief

(визуална) phantom

общоразпространена ЗАБЛУДА a popular fallacy

наивна ЗАБЛУДА a fond delusion

в ЗАБЛУДА съм labour/be under a misapprehension/a delusion; be in error, be mistaken

в заблуждението си misguidedly

изпадам в заблуждение fall/run into error

въвеждам някого в ЗАБЛУДА mislead s.o., delude s.o., lead s.o. into error

изваждам някого от ЗАБЛУДА undeceive s.o., disabuse s.o.

ам. разг. put s.o. wise (to)