Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
забивам

1. (започвам да бия) begin to beat/toll etc., вж. бия

2. (втъквам с биене) drive (in), knock (in), hammer (in)

(кол) fix, plant, stick

ЗАБИВАМ кол в земята fix a stake into the ground

(пирон) drive (in), hammer

ЗАБИВАМ до край knock/drive home

3. (намушквам) stick, jab

(вилица, игла, стрела и пр.) stickin, into)

(нож) stab, plunge, stickinto)

ЗАБИВАМ някому нож в гърба stab, s.o. in the back (и прен.)

(куршум) plant, lodge

ЗАБИВАМ нокти dig/drive in o.'s nails

4. (топка) сп. smash

5. прен. ЗАБИВАМ поглед fix/fasten o.'s eyeson), keep o.'s eyes fixed (on)

ЗАБИВАМ глава/нос в книгата pore over a book, be immersed in a book

ЗАБИВАМ се (за трън, игла) run into

игла/трън ми се заби в пръста I ran a needle/a thorn into my finger

(за куршум) bed o.s. in, lodge in

(за стрела) fix


Търсената дума е намерена