Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
жилищноспестовен - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

жилка

1. vein

2. бот. nerve, nervure, fibre

(на лист) vein, rib

средна ЖИЛКА на лист mid-rib

с жилки nervate, nerved

без жилки nerveless

разположение на жилките на лист nervation

3. (слаб вкус на вино и пр.) tang; taste; flavour

4. (наклонност, дарба) vein, strain, streak, bent, flair

5. (род, произход) strain

той има гръцка ЖИЛКА he has a strain of Greek blood in him

ЖИЛКА човек a lean but sturdy/sinewy person