Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
жигосване - непозната дума за речника

жизнен

1. life (attr.), vital

ЖИЗНЕНa енергия vital power

ЖИЗНЕНa сила life-force, vitality

2. (житейски) life (attr.), of life (след същ.)

ЖИЗНЕН път а path/road of life

изминавам/завършвам ЖИЗНЕНия си път complete o.'s life course, run o.'s race

ЖИЗНЕН опит worldly knowledge, experience of life

имам ЖИЗНЕН опит know the world

добивам ЖИЗНЕН опит gain experience of life

ЖИЗНЕН уровен a living standard, a standard of living/life

3. (насъщен) vital

ЖИЗНЕН и интереси vital interests

ЖИЗНЕНo пространство living space; elbow-room; Lebensraum

4. (пълен с живот, сили) vital, energetic, vigorous, lusty, full of life

ЖИЗНЕН човек an energetic/a vigorous/a lusty man, a man full of life, a man of vitality