Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
животински

1. animal

(attr.) животинско царство the animal kingdom/world

ЖИВОТИНСКИ продукти animal products

животинска храна animal foods

животинска клетка zooblast

2. (присъщ на животно) animal (attr.)

прен. bestial, brutal

животинска природа animal nature

ЖИВОТИНСКИ страсти/желания animal passions/desires

ЖИВОТИНСКИ страх instinctive terror, blind fear

животинска сила brutal/brute force


Търсената дума е намерена