Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
жив

1. (който живее) live, living, alive (predic.)

ЖИВo същество a living creature/being, an animated being

ЖИВ организъм a living organism

ЖИВa материя organized matter

ЖИВa природа animated nature

ЖИВa риба live fish

баща му е още ЖИВ his father is still living/still in the land of the living

ЖИВ изгорен, погребан burnt/buried alive

оставам ЖИВ remain alive, survive

ЖИВи деца (които не са починали) surviving children

откакто съм ЖИВ within my remembrance, in all my born days

докато съм ЖИВ in my lifetime, as long as I live

човек се учи докато е ЖИВ we live and leam

ЖИВ или мъртъв dead or alive

ни ЖИВ, ни умрял more dead than alive, on o.'s last legs

ЖИВи мощи a walking corpse

ЖИВ умрял half dead

ЖИВ и здрав alive and well, alive and kicking; safe and sound

също като ЖИВ like real, life-like; as big/large as life

изглежда като ЖИВ (на картина и пр.) it's the living image of him; he looks like real

ЖИВa картина a living picture

няма ЖИВа душа there is not a (living) soul about

2. същ. (жив човек)

всичко ЖИВо one and all, the whole creation, everything that has life, all that breathes; young and old; everyone; men, women and children

той не е вече между ЖИВите he is no more

3. (жизнен) lively, brisk, vivacious, mercurial, perky, frisky, jaunty, sprightly

разг. corky, zippy, ам. jazzy

(за игра) fast, brisk

(за спор, разговор) animated, lively

(за очи) bright, sparkling

(за лице) animated, mobile

(за изражение) animated

(за ум) keen, quick

(събуден) wide awake, full of life

ЖИВo дете a lively child

ЖИВ темперамент a lively dispostion

ЖИВo участие an active participation

ЖИВa походка a jaunty stride

4. (ярък, силен) vivid; lively; intense

(за стил) vital, nervous

ЖИВ спомен a vivid memory

ЖИВо въображение a lively/vivid imagination

ЖИВo описание a vivid description

показвам ЖИВ интерес show lively/keen interest

ЖИВи цветове vivid colours

5. (същински, истински) real

в ЖИВата действителност in real life

ЖИВ дявол the devil himself

ЖИВa мъка a back-breaking job

ЖИВ ужас real terror/fright

ЖИВ да си! God bless you! ти да си ЖИВ ! never mind so long as you're all right

ЖИВо-здраво I'm fine, everything is О.К.

по ЖИВo по здраво safely, (пожелание) good luck! ЖИВo тегло live weight, on the hoof

ЖИВ инвентар livestock

ЖИВa сила living force

ЖИВa вода life-giving water

ЖИВ плет hedge

ЖИВи цветя real/natural/fresh flowers

ЖИВa рана a lacerated/an open wound

ЖИВ въглен a live coal

ЖИВa цел воен. a personal target

ЖИВ език a modem/living language

ЖИВa раздяла a heart-breaking separation, a wrench


Търсената дума е намерена