Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
жесток

1. cruel (към to)

(груб) brutal

(зъл) merciless, mean

(неумолим) obdurate

(за деяние)s atrocious, monstrous, outrageous

ЖЕСТОКи нрави cruel customs

ЖЕСТОКa съдба a cruel/hard fate

ЖЕСТОКo сърце a heart of stone/flint/steel

2. (силен, яростен) fierce, violent

ЖЕСТОКa борба a fierce struggle

ЖЕСТОКa съпротива fierce resistance

ЖЕСТОК удар a crushing/savage/fierce blow

ЖЕСТОКo поражение a punishing/crushing defeat

ЖЕСТОКo разочарование a bitter/cruel disappointment

ЖЕСТОКa измама a cruel deception

ЖЕСТОКa обида/неправда an outrageous/a monstrous insult/injustice

ЖЕСТОК студ severe frost

ЖЕСТОКи страдания agonizing pain, torment, terrible/cruel sufferings

ЖЕСТОКи изпитания severe/sore trials

ЖЕСТОКи опасности ви грозят you are exposed to the direst dangers

ЖЕСТОКa необходимост dire necessity

ЖЕСТОКa критика severe/keen criticism

подлагам на ЖЕСТОКa критика criticize severely

ЖЕСТОКата истина the brutal truth


Търсената дума е намерена