Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
жертва

1. (жертвоприношение) sacrifice, victim, offering, oblation

принасям в ЖЕРТВА offeras a sacrifice (на to), sacrifice

изкупителна ЖЕРТВА scapegoat, stooge

2. (пострадало лице) victim

мн.ч. casuaties, toll

(плячка) prey. quarry

(който лесно се подвежда и т. н.) an easy/soft mark, разг. ам. easy meat; sl sucker, mug, gull

(потърпевш) sufferer

жертви на война victims of war

жертви на наводнение flood victims

жертви на автомобилни злополуки road toll

давам много жертви suffer heavy losses

имаше много жертви many lives were lost, there was a great loss of life. there were many casualties

произшествие с пет жертви an accident with five casualties

вземам жертви claim victims

катастрофата взе много жертви the accident resulted in a great loss of life, the accident took a great toll of human life

спечелвам битка с цената на големи жертви win a battle at a great sacrifice of life

ЖЕРТВА съм на be a prey to, be a victim of

ставам ЖЕРТВА на (умирам) die/fall a victim to, (пострадвам) fall a prey/victim to, (на навик, чувства и) give out to

ЖЕРТВА съм на порок be steeped (to the lips) in vice

всички сме ЖЕРТВА на навика we are all creatures of habit

ЖЕРТВА на алкохола a victim of alcoholism

ставам ЖЕРТВА на своите страсти fall a prey to o.'s passions

винаги децата са ЖЕРТВА (при развод и пр.) it is always the children who suffer

аз съм ЖЕРТВАта шег. I am the victim

3. (понасяне на лишения) sacrifice

правя големи жертви make sacrifices

родителите му правеха всякакви жертви, за да му дадат образование his parents made every sacrifice to educate him

постигам целта си с цената на много жертви make great sacrifices to obtain o.'s end


Търсената дума е намерена