Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
желатинообразен - непозната дума без предложения за замяна

желая

wish (for), desire (to с inf.), care (for; to in f.)

( силно )long (for),crave (for),yearn(for), ЖЕЛАЯ да wish to, desire to, be anxious/desirous to

бих желал да I should like to

бихте ли желали да would you like/care to; are you willing to

ако желаете if you wish; if you care to

както желаете just as you like, as you please

не бих желал I'd rather not

не бих желал да I shouldn't like to; I'm unwilling to

не ЖЕЛАЯ да ме прекъсват I will not be interrupted

ЖЕЛАЯ някому доброто/злото wish s.o. well/ill

не му ЖЕЛАЯ злото I wish him no harm, I don't wish him any harm

ЖЕЛАЯ ви успех I wish you (every) success

ЖЕЛАЯ ви всичко най-хубаво! (I wish you) all the best! I wish you good luck! good luck (to you)! здраве желаем! (войнишки отговор) не се превежда на английски

какво желаете? what can I do for you?

ЖЕЛАЯ да преуспея be desirous for success

има още да се желае it leaves much to be desired, there is still room for improvement

ще имаш това, което желаеш you shall have your wish