Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
желание

desire, wish (за for)

(молба) request, wish

(готовност) willingness

силно ЖЕЛАНИЕ longing (за for), yearning (for), anxiety (for), avarice

разг. itch(ing) (for)

ЖЕЛАНИЕ за живот a will to live

имам ЖЕЛАНИЕ да (should) like to

ЖЕЛАНИЕ за пътуване an urge to travel; wanderlust

по ЖЕЛАНИЕ at will

по нечие ЖЕЛАНИЕ by s.o.'s wish

против нечие ЖЕЛАНИЕ against s.o.'s will

по мое собствено ЖЕЛАНИЕ at my own free will

по ваше ЖЕЛАНИЕ at your desire

всичко се урежда, когато има ЖЕЛАНИЕ , с ЖЕЛАНИЕ всичко се постига where there is a will there is a way

при добро ЖЕЛАНИЕ if the will is there

по ЖЕЛАНИЕ by request

по ЖЕЛАНИЕ на публиката, по общо ЖЕЛАНИЕ in response to general request, at the request/desire of the public

концерт по ЖЕЛАНИЕ a request programme, (no радиото) listeners' choice

с ЖЕЛАНИЕ with a will

работя с ЖЕЛАНИЕ be keen on o.'s work

горя от ЖЕЛАНИЕ да burn/burst with the desire to, be dying to, разг, itch to

колкото и голямо ЖЕЛАНИЕ да имам да much as I should like to

удовлетворявам нечие ЖЕЛАНИЕ meet s.o.'s wishes; grant s.o.'s request


Търсената дума е намерена