Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ехографски - непозната дума, може би имахте предвид географски, ехо графски или етнографски

географски

geographic(al)

географска карта a (geographical) map

географска дължина longitude

географска ширина latitude

географско положение geographical position, location

географски названия geographic denominations