Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ехиднича - непозната дума, може би имахте предвид ехидния (ехиден), ехидна или ехидни

ехиден

malicious, spiteful, venomous, viperous, cattish, catty

ЕХИДЕН човек a malicious/spiteful/venomous person

ехидна забележка a spiteful/catty remark

ЕХИДЕН отговор a cattish answer

ЕХИДЕН смях malicious/spiteful laughter