Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
етнопсихология - непозната дума без предложения за замяна

ето

1. (при посочване, емфатично) here is/are; there; this; that

ЕТО ме here I am

виж! сега ще се появи

ЕТО ! look, it'll appear in a second

there
! ЕТО какво предлагам this is what I propose

ЕТО един добър пример this/here is a good example

ЕТО къде грешиш that's where you are wrong

ЕТО къде живея this is where I live

ЕТО как like this, this is how, that's how

ЕТО защо that's why

ЕТО на! you see! ЕТО, пак започна да мърмори! there he goes grumbling again!

2. (при нещо неочаквано)

ЕТО ти, ЕТО че suddenly; lo and behold

ЕТО ти на, ЕТО какво стана! there you are! ЕТО ти беля! now we're in for it! ЕТО каква била работата (so) that's what it was; so that's where the shoe pinches

но ЕТО че but you see