Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
естествен

1. (който се отнася до природата) natural

ЕСТЕСТВЕНа история natural history

ЕСТЕСТВЕН подбор natural selection

ЕСТЕСТВЕНа среда биол., зоол. habitat, station; home-range

2. (природен, самороден, неподправен) natural; real; true to life

ЕСТЕСТВЕНa вълна natural/real wool

ЕСТЕСТВЕНa коприна real silk

ЕСТЕСТВЕНa гора wild wood, natural growth of timber

земя в ЕСТЕСТВЕНия си вид land in its natural state

ЕСТЕСТВЕН цвят (на лице) natural complexion

ЕСТЕСТВЕНият цвят на... е the natural colour of... is

ЕСТЕСТВЕНa красота native beauty

умирам от ЕСТЕСТВЕНа смърт die a natural death

в ЕСТЕСТВЕНа величина/големина as large/big as life, full-/life-size(d)

3. прен. (непринуден) natural, unaffected; unceremonious

ЕСТЕСТВЕНa поза a natural pose

ЕСТЕСТВЕНo държане a natural manner

това е ЕСТЕСТВЕНo нещо this is quite natural

нещо ЕСТЕСТВЕНo a matter of course


Търсената дума е намерена