Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
елмрежа - непозната дума, може би имахте предвид мрежа, Елмира или замрежа

мрежа

1. net, netting, meshwork

(за пазаруване) (marketing) net, string-bag, cord-bag

(за коса) hair net

(за кок и пр.) hair net, caul

(решетка) grid

(рибарска) fishing-net, (която се мята) cast(ing) net, (която сама плува в морето) drift-net, (която виси отвесно) seine, (подобна на торба и която се влачи след ладията) trawl

(за ловене на пеперуди) speep-net, butterfly net

(за ловене на птици) clapnet

( против комари) mosquito net(ting)

(за дамски велосипед) dress-guard

(върху която се скача от здание при пожар и пр.) life-net

(от тънки нишки) (wire) gauze

ел. grid

(във влак) rack

телена МРЕЖА wire-net

воен. a barbed-wire entanglement/obstacle, wire

улавям в МРЕЖА (catch in a) net

поставям МРЕЖА lay/spread a net

2. прен. net, mesh(es)

оплитам в МРЕЖАта си ensnare, enmesh

плета мрежите си intrigue

3. (система) network, system

водопроводна МРЕЖА plumbing, water mains

електрическа МРЕЖА an electrical network

железопътна МРЕЖА a railway system

канализационна МРЕЖА sewerage

напоителна МРЕЖА an irrigation system/network

разклонителна водопроводна МРЕЖА a distribution network

телефонна МРЕЖА a telephone system

телеграфна МРЕЖА a telegraph network

търговска МРЕЖА a network of shops

тръбопроводна МРЕЖА a pipe system

шосейна МРЕЖА a road/highway network

шпионска МРЕЖА а spy(ing) ring

4. мрежа се вж. замрежвам