Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
елемент

1. хим., физ. element

2. (съставна част) element

съставни ЕЛЕМЕНТ и ingredients; composite parts

строителни ЕЛЕМЕНТ и (structural) members/elements

фабричен (строителен) ЕЛЕМЕНТ prefab

3. прен. element, strain

ЕЛЕМЕНТ на хумор/несигурност an element of humour/uncertainty

4. (индивид) character, person

съмнителен ЕЛЕМЕНТ а suspicious character

мн. ч.(представители на дадена среда) elements, section

прогресивните ЕЛЕМЕНТи в обществото the progressive section of society

престъпни ЕЛЕМЕНТи criminals

5. (отделен съд за добиване на галванически ток) element

батерия от три ЕЛЕМЕНТа a battery of three elements

6. ел. cell


Търсената дума е намерена