Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
екстрофия - непозната дума, може би имахте предвид екстрения (екстрен), текстовия или кедровия

екстрен

1. (спешен) urgent

ЕКСТРЕНа телеграма an urgent/a life-and-death telegram

2. (извънреден) special

ЕКСТРЕНo съобщение a special announcement

ЕКСТРЕН случай emergency

в ЕКСТРЕН случай on an emergency, in a case of emergency