Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
експлоатация

1. (на човек) exploitation, exploiting

(жестока) sweating

ЕКСПЛОАТАЦИЯ на човек от човека exploitation of man by man

2. (на машина, железница и пр.) operationexploitation; running

(на мина, кариера) exploiting, working; тех. service use

ЕКСПЛОАТАЦИЯ на горите lumbering

готов за ЕКСПЛОАТАЦИЯ ready/fit for use, in running order

пускам в ЕКСПЛОАТАЦИЯ put into operation; commission (an enterprise)


Търсената дума е намерена