Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
експлоатационен

operating; exploitation (attr); operation (attr.); utilization (attr.); тех. running

експлоатационни разноски operating expenses

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН период life-time (of a machine)

експлоатационни възможности operational capacities


Търсената дума е намерена