Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
експлоататорка - непозната дума за речника

експлоататорски

of exploiters, of an exploiter, exploiting; sweating; parasitical

експлоататорска класа an exploiting class

експлоататорско предприятие sweat-shop

ЕКСПЛОАТАТОРСКИ труд sweat labour