Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
екземпляр

1. (на книга, гравюра) copy

втори ЕКЗЕМПЛЯР (на ръкопис) duplicate, (на пишеща машина) a carbon copy

в два ЕКЗЕМПЛЯРа in duplicate

правя два ЕКЗЕМПЛЯРа duplicate

трети ЕКЗЕМПЛЯР triplicate

правя трети ЕКЗЕМПЛЯР triplicate

в три ЕКЗЕМПЛЯРа in triplicate

в четири ЕКЗЕМПЛЯРа in quadruplicate

2. (отделен представител) specimen, representative

3. (за човек) specimen, queer fish, rum character

той е рядък ЕКЗЕМПЛЯР he is quite a character


Търсената дума е намерена