Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ей

1. (ето) there/here is

ЕЙго! there/here he is ! ЕЙ го къде e! there it is, it'is just a step away

ЕЙ го там over there, книж. yonder

2. (при повикване) hey! ЕЙ ти там! you there!

3. (емфатично) ЕЙ cera just/ам. right now; in a minute/moment/jiffy, in (half) a jiff, in a (little) while; wait a bit (a juffy); half a mo/a moment/a minute

ЕЙ така like that

4. межд. oh. ah; why; I say

ЕЙ богу! upon/'pon my word, really

ЕЙ, капка уважение нямат към why, they have no respect for


Търсената дума е намерена