Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
езопов - непозната дума, може би имахте предвид езиков, едипов или Попов

езиков

language (attr.); linguistic, lingual verbal; stylistic

ЕЗИКОВo богатство wealth of a language

ЕЗИКОВи различия differences in the language

ЕЗИКОВa структура a languistic structure/system

ЕЗИКОВво родство linguistic affinity

ЕЗИКОВи тънкости verbal subtleties

с ЕЗИКОВи средства by verbal means

ЕЗИКОВи бележки comments on the language

ЕЗИКОВo изследване a linguistic/stylistic study

ЕЗИКОВ дар the gift of tongues

имам ЕЗИКОВ усет have a flair for languages

ЕЗИКОВo училище school of/for foreign languages